Õpetajad

Aavo Jakobsooeesti keel ja kirjandus
7.d, 8.b klassijuhataja
aavo.jakobsoo@sindi.edu.ee
Anneli Järvesaarklassiõpetaja
1.b klassijuhataja
anneli.jarvesaar@sindi.edu.ee
Anželika Mäesaluabiõpetajaanzelika.maesalu@sindi.edu.ee
Eedi Lelovbioloogiaeedi.lelov@sindi.edu.ee
Ege Järvesaar-Bushväikeklassi õpetaja
3.k klassijuhataja
ege.jarvesaar@sindi.edu.ee
Egle Ojasooloodusainedegle.ojasoo@sindi.edu.ee
Eneli Arusaarklassiõpetaja, eesti keel teise keelena
2.a klassijuhataja
eneli.arusaar@sindi.edu.ee
Erika Mittraamatukoguhoidja
8.a klassijuhataja
erika.mitt@sindi.edu.ee
Heli Telmanklassiõpetaja, inglise keel
2.b klassijuhataja
heli.telman@sindi.edu.ee
Helju Viikmannväikeklassi õpetaja
5.d klassijuhataja
helju.viikmann@sindi.edu.ee
Hellika Hartõkaineneesti keel ja kirjandus, väikeklassi õpetajahellika.hartokainen@sindi.edu.ee
Jana Riisenbergväikeklassi õpetaja
2.d klassijuhataja
jana.riisenberg@sindi.edu.ee
Jelena Kuvšinovamuusika 4.-12. klassjelena.kuvsinova@sindi.edu.ee
Jelena Oleštšenkovene keel
6.a klassijuhataja
jelena.olestsenko@sindi.edu.ee
Kadri Reimannkeemiakadri.reimann@sindi.edu.ee
Kaidi Vabritmatemaatikakaidi.vabrit@sindi.edu.ee
Karin Petersonmatemaatika, väikeklassid
4.d, 8.d ja 9.b klassijuhataja
karin.peterson@sindi.edu.ee
Katrin Kallitkehaline kasvatuskatrin.kallit@sindi.edu.ee
Kauri Mittkehaline kasvatuskauri.mitt@sindi.edu.ee
Kerdi Mihhailovamatemaatikakerdi.mihhailova@sindi.edu.ee
Kerli Metsarväikeklassi õpetaja
1.d klassijuhataja
kerli.metsar@sindi.edu.ee
Kristi Pärnabiõpetajakristi.parn@sindi.edu.ee
Kristi Soondraettevõtlik õpe 1.-9.klass
5.b klassijuhataja
kristi.soondra@sindi.edu.ee
Kädy Sonnematemaatika 5. ja 7.klasskady.sonne@sindi.edu.ee
Made Uigaklassiõpetaja
4.a klassijuhataja
made.uiga@sindi.edu.ee
Maia Agarkunst, käsitöö ja kodundus, õpilasuurimusmaia.agar@sindi.edu.ee
Mare Müürseppväikeklassi õpetaja
5.k klassijuhataja
mare.myyrsepp@sindi.edu.ee
Marek Männikajalugu, ühiskonnaõpetusmarek.mannik@sindi.edu.ee
Marje Tilkmuusika 1.-3. klassmarje.tilk@sindi.edu.ee
Mart Nõmm Jr.tehnoloogiaõpetus 7.-9.klassidmart.nommjr@sindi.edu.ee
Mart Nõmm Sr.tehnoloogiaõpetusmart.nommsr@sindi.edu.ee
Merike Lillelehtklassiõpetaja, inglise keel
1.a klassijuhataja
merike.lilleleht@sindi.edu.ee
Merike Meidraklassiõpetaja
3.b klassijuhataja
merike.meidra@sindi.edu.ee
Olena Kriuchkovainglise keelolena.kriuchkova@sindi.edu.ee
Raili Jusseesti keel ja kirjandusraili.juss@sindi.edu.ee
Raili Pärnojaeripedagoog
5.a klassijuhataja
raili.parnoja@sindi.edu.ee
Riina Timbergarvutiõpetus, inimeseõpetus
7.a klassijuhataja
riina.timberg@sindi.edu.ee
Signe Lensmentarvutiõpetus, geograafia, loovtöö korraldus, uurimistööde vormistamine,
ettevõtlik õpe
6.b klassijuhataja
signe.lensment@sindi.edu.ee
Silva Sikkinglise keel
7.b klassijuhataja
silva.sikk@sindi.edu.ee
Siret Siitamklassiõpetaja
4.b klassijuhataja
siret.siitam@sindi.edu.ee
Sirje Tannebaumeesti keel ja kirjandussirje.tannebaum@sindi.edu.ee
Sirly Pihlaksotsiaalpedagoog, väikeklassi õpetaja
3.d ja 9.a klassijuhataja
sotsiaalpedagoog@sindi.edu.ee
Tiia Heintaluklassiõpetaja, loodusõpetus
3.a klassijuhataja
tiia.heintalu@sindi.edu.ee
Tiia Reiksaarsaksa keeltiia.reiksaar@sindi.edu.ee
Tõnu Tõnisteloodusõpetus 7.klassid, füüsikatonu.toniste@sindi.edu.ee
Veronika Uussaarajalugu, ühiskonnaõpetus
10.a- 12.a klassijuhataja
veronika.uussaar@sindi.edu.ee