Sotsiaalpedagoog

Kes on sotsiaalpedagoog?

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal-kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Sotsiaalpedagoog:

 • kavandab, koordineerib, teostab ning analüüsib sotsiaalpedagoogilist tegevust haridusasutuses, tehes aktiivset koostööd lapsevanematega (eestkostjatega) ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teisi kooliväliseid spetsialiste;
 • märkab, selgitab ja viib läbi esmase sotsiaalpedagoogilise hindamise abi vajava lapse lähikeskkonna ressursside ning võimaluste selgitamiseks ning vajalikuks sekkumiseks;
 • suunab last analüüsima ennast ja oma käitumist, õpetab innustab ja motiveerib last rakendama sotsiaalseid pädevusi edendavaid strateegiaid;
 • nõustab lapsevanemaid lapse sotsiaalsete pädevuste teemal ja selgitab lapse eakohaseid sotsiaalsed toimetulekuoskusi takistavaid tegureid, abistades sobivamate kasvatusalaste strateegiate leidmisel ja rakendamisel. Jagab infot haridusasutuse välistest abi- ja nõustamisvõimalustest;
 • nõustab haridusasutuse töötajaid ja juhtkonda laste heaolu ja turvalisust tagava õpikeskkonna kujundamisel, tegeleb ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimisega;
 • teeb koostööd sotsiaalpedagoogilise teavitustöö ja parimate praktikate rakendamiseks (osalemine teemapäevadel, töörühmades, ainesektsioonides, loengutel, professionaalne enesearendamine). Osaleb erialases arendustegevuses.

Lapsele ja noorele

Sotsiaalpedagoog on inimene, kes lähtub oma töös inimõigustest ja kutse-eetikast. Ta on inimene, keda sa saad usaldada. Tule ja räägi temaga!

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast.
 • Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast.
 • Sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt.
 • Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega.
 • Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega.
 • Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi.
 • Sul on raske õppetööga hakkama saada.
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla.

Lapsevanemale ja hooldajale

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada.
 • Kui lapse käitumine on muutunud.
 • Kui laps ei taha enam kooli tulla.
 • Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata.
 • Kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi.

Sindi Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog:

Sirly Pihlak

e-post: sotsiaalpedagoog@sindi.edu.ee

telefon: 5836 6027

ruum A-210