Sindi Gümnaasiumi külastasid Riigikogu liikmed

Avaldatud


16. veebruaril külastasid Sindi Gümnaasiumit Riigikogu liikmed Kersti Sarapuu, Toomas
Väinaste ja Helmut Hallemaa Keskerakonna fraktsioonist. Toimusid kohtumised kooli
juhtkonna ja 8.-12. klasside õpilastega. Külalised tutvustasid õpilastele Riigikogu tööd ning
arutlesid erinevate hariduselu küsimuste üle. Kindlasti oli kogu koolipere jaoks parimaks
uudiseks Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni kindel toetus, et meie kool saaks ka tulevikus
jätkata gümnaasiumina.

Et tulevikus hariduselu küsimusi arutades olla varustatud kõikide vanuseastmete õpilaste
arvamustega, kohtusid külalised ka algklassi õpilastega.

Ain Keerup
direktor

Kategooriad: Uudised